MÜHENDİSLİK

Mekanik Tasarım

ProMec Mühendislik olarak müşteri istekleri doğrultusunda şekillendirilen tasarım hizmetleri sunuyoruz. Ürün, sistem ya da alt sistem geliştirme sürecinde kavramsal tasarımdan detaylı tasarıma ve sonrasında üretime kadar olan tüm aşamalarda proje bazlı çözümler yaratıyoruz.

Kavramsal Mekanik Tasarım

Kavramsal tasarımı yapılacak olan ürün, sistem ya da alt sistemlerin gereksinimleri müşteriden alınarak, müşterinin tasarımdan beklentileri belirlenmekte ve kullanım koşulları çerçevesinde kavramsal tasarımlar yapılmaktadır. Kavramsal tasarım aşamasında alternatif konseptler de geliştirilerek müşterilerimize sunulmaktadır. Kavramsal tasarım sonrası taslak çizim ve görseller müşterilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Detaylı Mekanik Tasarım

Müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun ürünü ya da sistemi zaman, performans ve maliyet kriterlerini göz önüne alarak geliştirmek hedeflenir. Detaylı mekanik tasarım aşamasındaki her bir iş ürünü izlenebilirlik sağlanarak oluşturulur. Detaylı tasarım süreci, ürün ya da sistemin geçerli kılınması için gerekli tüm aşamaları kapsamaktadır. Kullanılacak standart parçaların belirlenmesi, ürün ya da sistemi oluşturan alt parça veya sistemlerin detaylı tasarımları, detaylı 2D ve 3D çizimlerim hazırlanması, CAD modeller üzerinde çalışmalar yapılması, maliyet azaltıcı optimizasyon faaliyetleri, teknik resimlerin hazırlanması, montaj var ise montaj resimlerinin hazırlanması, tedarik sürecinin planlanması, kalite gereklerinin belirlenmesi, ortaya çıkabilecek risklere ilişkin faaliyetlerin belirlenmesi gibi tüm süreçler müşteri isteği ve bilgisi dahilinde gerçekleştirilmektedir.

CAD/ CAE

PROMEC Mühendislik bünyesinde 2D ve 3D CAD modelleme ve ileri mühendislik hesaplamaları hizmetleri verilmektedir. Proje bazlı entegre mühendislik çözümleri sunulmaktadır.

Analiz

ProMec Mühendislik bünyesinde otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Beyaz Eşya Sanayi gibi birçok farklı alanda ihtiyaç duyulan analiz hizmetleri verilmektedir.

Sonlu Elemanlar Analizleri

Sonlu elemanlar analizi yöntemi ile detay tasarımı gerçekleştirilen parça, ürün ya da sistemlerin maruz kalacağı dinamik ve statik yükler altındaki analizleri gerçekleştirilir, oluşabilecek deformasyonlar ve gerilim değerleri belirlenir ve belirlenen geometrik kısıtlamalar altında optimum tasarıma ulaşılır.

Sonlu elemanlar analizleri ile optimum tasarıma ulaştırılan parça, ürün ya da sistemler için prototip, test ve tasarım tekrarlamaları minimum seviyeye indirilir. Bu sayede bir geliştirme maliyetleri ve zamanı azalır.

Doğrusal Sonlu Elemanlar Analizleri

Gerçek hayatta kullanılan mekanik parçalar ya da sistemler genelde malzemelerinden, bağlantı elemanlarından, kontaklardan, montaj şekillerinden, uygulanan yüklerden ve bunun gibi kaynaklanan durumlardan dolayı doğrusal olmayan bir davranış sergilemeye yatkındırlar. Fakat bu durum düşük hata payına sebebiyet verdiğinde her şey doğrusal kabul edilir ve sonlu elemanlar analizi doğrusal olarak modellenir. Birim kuvvet uygulandığında her zaman doğru orantılı şekilde gerilim, gerinim, deplasman elde edilen bu analizlere doğrusal sonlu elemanlar analizleri denir. Otomotiv Sanayinde bu analiz şekli daha kısa analiz çözüm süresine sahip olması sebebi ile en çok tercih edilen analiz türüdür.

Parça, ürün ya da sistem bazındaki yapıların gerçek hayat yükleri altındaki gerilim, gerinim, deplasman gibi değerlerini elde etmek için gerçekleştirilen analiz türleridir.

Parça, ürün ya da sistemlerin yüksek baskı gerilimi altındayken bu gerilim değerinin henüz parçaların baskı dayanım değerlerinin çok altında olmasına rağmen gerçekleşen hata türüne Burkulma denir. Sonlu elemanlar analizi ile nümerik olarak yüksek baskı kuvvetleri altındaki parçaların incelendiği analizler Burkulma analizleridir.

Yapıların dinamik yükler altında sergilediği yapısal karakteristiği belirlemek amacı ile kullanılan analiz türüdür. Bu analiz ile parça, ürün ya da sistem bazındaki yapıların mod şekilleri ve bu şekillerin doğal frekansları hesaplanmaktadır. Ayrıca bu analiz frekans alanında gerçekleştirilecek hesaplamalar için kullanılmaktadır.

Frekans alanında gerçekleştirilen bu analizler parça, ürün ya da sistemlerin frekans alanında uygulanan ivme, deplasman ya da kuvvet yüklerine verdikleri deplasman, gerinim, gerilim ve bunlar gibi cevapların hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Şok genelde milisaniyeler süresinde gerçekleşen parça, ürün ya da sistemlerin maruz kaldığı dinamik bir yüktür. Şok analizleri zaman ve frekans alanında gerçekleştirilebilmektedir. Zaman alanında gerçekleştirilen analizlerde şok yükü çok küçük zamanlara bölünür ve onlarca, bazen yüzlerce analiz gerçekleştirilir. Zaman alanında gerçekleşen şok analizleri en doğru sonuçları verse de çok uzun çözüm süreleri ile karşılaşılmaktadır.

Frekans alanındaki analizler ise zaman alanındaki şok yükünün frekans alanındaki şok yüküne çevrilmesi ile başlar. Ardından gerçekleştirilen modal analiz ile ilişkilendirilerek sadece bir analiz ve kısa çözüm süreleri ile hesaplamalar gerçekleştirilir.

Frekans alanında gerçekleştirilen bu analizler parça, ürün ya da sistemlerin frekans alanında PSD (Güç Spektra Yoğunluğu) olarak uygulanan yüklere verdikleri deplasman, gerinim, gerilim ve bunlar gibi cevapların hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Doğrusal Olmayan Sonlu Eleman Analizleri

Gerçek hayatta kullanılan mekanik parça, ürün ya da sistemler genelde malzemelerinden, bağlantı elemanlarından, kontaklardan, montaj şekillerinden, uygulanan yüklerden vs. kaynaklanan durumlardan dolayı doğrusal olmayan bir davranış sergilemeye yatkındırlar. Doğrusal olmayan davranışın göz ardı edilemediği, özellikle yüksek deplasman ve birim kuvvet karşılığında doğrusal olmayan deplasman, gerilim, gerinim sonuçlarının alınamadığı durumlarda doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilir. Genelde sistem bazındaki yapılarda yüksek kontak boşlukları mevcut olduğunda, viscoelastik-hiperelastik malzemeleri kullanıldığında ya da küçük deplasman teorisinin çalışmayacağı kadar yüksek deplasman değerleri meydana geldiğinde doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizleri kullanılır.

Mekanik Sistem Simülasyonları

ProMec Mühendislik olarak tüm müşterilerimize Mekanik Sistem Simülasyonları hizmetleri sunmaktayız.

Parça, ürün ya da sistem bazındaki yapılar hem statik halde hem de dinamik halde birbirleriyle etkileşim halinde bulunabilirler. Hareket halindeki bu yapılar hem CAD hem de sonlu elemanlar analizi programlarında modellenerek mekanik sistem simülasyonları gerçekleştirilmektedir. Mekanik sistem simülasyonu ile yapıların kinematik (pozisyon, hız, ivme vs.) ve kinetik (kuvvet vs.) değerleri elde edilmektedir. Ardından elde edilen yük koşulları altında doğrusal ve doğrusal olmayan analizler gerçekleştirilerek gerilim, gerinim ve deplasman değerleri elde edilmektedir.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri

ProMec Mühendislik olarak tüm müşterilerimize Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analizi hizmetleri sunmaktayız.

Bünyemizde gerçekleştirilen Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analizleri aşağıda sıralanmıştır;


 • Isı Transferi Analizleri


 • Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Analizleri


 • Hidrodinamik Analizleri


 • Multifaz Akış analizleri


 • Turbo-Makine Analizleri


 • Yanma Analizleri


 • Akışkan Yapı Etkileşimi analizleri


 • Aerodinamik Analizleri

Yorulma Analizleri

ProMec Mühendislik zaman ve frekans alanında yorulma analizi hizmetleri vermektedir. Yorulma analizleri Gerilim-Ömür, Gerinim-Ömür ve Çatlak İlerleme yöntemleriyle gerçekleştirilebilmektedir. Yorulma analizlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri yapının gördüğü yüklerdir. Yorulma yükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;


 • Aynı genlikteki yüklere Maruz Kalınması (Düşük Frekans)


 • Rastgele Genlikteki Yüklere Maruz Kalınması (Düşük Frekans)


 • Rastgele Genlikteki Yüklere Maruz Kalınması (Yüksek Frekans)

Düşük ve yüksek frekansta gerçekleşen rastgele genlikteki yüklere maruz kalan yapıların yorulma analizlerini gerçekleştirmek bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmektedir. ProMec Mühendislik olarak bir çok alanda gerçek hayat parçaları için geliştirilen ve denenen yazılımlar ile yorulma analizleri gerçekleştirilmektedir.

Zaman ve titreşim alanlarında yapılan hesaplamalar, yapıların servis ömürleri boyunca karşılaşacağı yükler altında, mekanik olarak yorulmayan tasarımların geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede çok sayıda prototip üretiminin, test yapılmasının ve tasarım yenilemesinin önüne geçilmektedir. Böylelikle müşterilerimiz zaman ve maliyet yönünden kazanç sağlamaktadırlar.

Mühendislik Hesaplamaları

ProMec Mühendislik olarak statik, titreşim, frekans cevap ve yorulma analizlerini el hesapları ile gerçekleştirmekteyiz.

Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz ileri mühendislik hesaplamalarından bazıları aşağıda sıralanmıştır;


 • Çok sayıdaki yük koşuluna sahip doğrusal olarak modellenmiş yapıların aylar süren analiz çözümlerini sadece birkaç günde gerçekleştiren analizler.


 • Çok sayıdaki yük koşuluna sahip doğrusal olarak modellenmiş yüzlerce bağlantı elemanına sahip yapıların aylar süren detay bağlantı analizlerini sadece birkaç günde gerçekleştirilen analizler.


 • Titreşim alanındaki yorulma, servis ve limit titreşim yüklerini çok sayıdaki titreşim verilerini kullanarak kısa sürede belirlemek için gerçekleştirilen analizler.


 • Çok sayıda gerinim ölçer verisini kullanarak zaman alanında gerçekleştirilen yorulma analizleri.


 • Çok sayıda motor, dişli kutusu ve vidalı mil seçeneklerini kullanarak tork-zaman, yol-zaman ve akım-zaman grafiklerini çizdiren, karşılaştıran ve en iyi seçeneği seçmemizi sağlayan analizler.


 • Hiçbir sonlu elemanlar analizine ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilen izolatör seçme analizleri.


 • Bir platforma yerleştirilecek olan lazer sistemleri için lazer maskeleme analizlerinin gerçekleştirilmesi.


Tersine Mühendislik

ProMec Mühendislik bünyesinde makine mühendisliği yaklaşımı ile ürün, sistem ve alt sistemler için tersine mühendislik süreçleri uygulanmaktadır.

Fiziki model dijital ortama aktarılır. Bu süreçte 3D sayısallaştırma/tarama araçları kullanılır. 3D lazer tarama gibi araçların kullanılarak tarama işlemi yapıldıktan sonra geometrilerin nokta bulutları, kesit eğrileri veya STL formatları oluşturulur. Dijital ortamda ihtiyaç duyulursa düzeltmeler yapılır. Elde edilen nokta bulutları, kesit eğrileri gibi verilerden yüzeyler elde edilir ve CAD modelleri oluşturulur. Bu modeller ile imalat gerçekleştirilmektedir.

Müşteri taleplerine göre ilk ürün 3D Printing yöntemleri kullanılarak yapılabilmekte ya da talaşlı imalatları gerçekleştirilmektedir.

Tersine mühendislik sürecinde parça, sistem ya da alt sistemlerin müşteri taleplerine göre ProMec bünyesinde mühendislik analizleri de gerçekleştirilmektedir.

Hassas Mekanik İşleme ve Montaj

Mekanik parçaların fason olarak talaşlı imalatları müşteri gereksinimlerine göre en kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Müşteri isterlerine göre hassas mekanik üretimi ve hassas mekanik montaj hizmetleri birlikte ya da ayrı olarak sunulmaktadır. Üretim öncesinde, üretim sürecinde ve üretim sonrasında izlenebilirlik sağlanmakta olup müşteri isterlerine göre gerekli kalite güvence koşulları yerine getirilmektedir.

Özel Amaçlı Makineler-Çevre Koşulları Test Cihazları

Müşteri istekleri doğrultusunda özel makine, ekipman ve test cihazları taleplerine cevap vermekteyiz. Özel tasarım ve imalat yapılırken müşteri istekleri doğrultusunda gerekli yapısal analiz, yorulma analizi ve akış dinamiği analizleri de firma bünyesinde yapılabilmektedir. Yine müşteri istekleri doğrultusunda gerekli tasarım, üretim, montaj, kalite kontrol ve kullanım kılavuzu dokümanları hazırlanıp, gerekli ölçüm ve testler yapılarak müşterilere sunulmaktadır.

Ürün ve Sistem Prototipleri

Projelerin doğrulama sürecinde gerekli olan prototip üretim aşamasından müşterilerimize çözümler sunmaktayız. Parça, ürün, sistem ve alt sistemlerin prototiplerinin tasarım ve imalat ihtiyacı ProMec Mühendislik tarafından hızlı bir şekilde karşılanmaktadır.

Prototip imalatları sırasında süreçlere ve kalite gereklerine uygun bir yol izlenerek ve müşteri ile sürekli temas içinde bulunarak hatasız ürünler ortaya koymak hedeflenmektedir.

Fikstür Üretimi

Talaşlı imalatta, montaj hatlarında, kalite kontrol için gerekli yerlerde, çalışma ergonomisini artırmada, hataları azaltmak için gerekli görülen proseslerde ve bunun gibi birçok alanda ihtiyaç duyulan fikstürlerin tasarımı ve üretimi müşteri ihtiyaçlarına göre yerine getirilmektedir.

Proses ve müşteri ihtiyaçları detaylı analiz edilerek alternatif kavramsal tasarımlar üzerinde çalışılır ve müşteri ile birlikte müşteri istekleri, zaman ve maliyet doğrultusunda optimum tasarımın üretimi gerçekleştirilir.

CAD/CAM

ProMec Mühendislik olarak 2D – 3D CAD ve CAM modelleme hizmetleri sunulmaktadır.

3D Printing

ProMec Mühendislik tarafından 3D Printing hizmetleri sunulmaktadır. Tasarım sürecinde kısa süre içerisinde ihtiyaç duyulan parça üretimi ihtiyaçları üç boyutlu hızlı prototipleme yöntemleri ile karşılanmaktadır. Tasarlanan malzemelerin katı model üzerinden üretilme sürecinde süre ve maliyet en aza indirilerek ihtiyaç duyulan alanlarda test ya da son ürün ihtiyaçları karşılanmaktadır. Tasarım döngüsündeki zaman ve maliyetlerde önemli bir azalma sağlar. Tasarım optimizasyonu süreçlerini hızlandırır. Kullanım alanları çok fazla olan bu ürünlerin üretimi müşteri ihtiyaçlarına göre karşılanmaktadır.

3D Parça Yüzey Taraması

ProMec Mühendislik olarak 3D sayısallaştırma, 3D modelleme, nokta bulutu denetimi, tersine mühendislik, hızlı prototipleme veya kopyalama için lazer tarayıcı hizmeti sunmaktayız. Lazerli tarayıcı ile hassasiyetten taviz vermeden çok sayıda materyal çeşidi için tersine mühendislik uygulamaları yapılmaktadır. Kalite sürekliliğinin sağlanmasında lazer tarama zahmetsiz ve hassas bir uygulamadır. Tersine mühendislik başta olmak üzere, geometrilerin ve yüzeylerin kalite kontrolleri, fit-and-finish ve montaj uygulamalarında kullanılmaktadır.

CMM ile Boyutsal Ölçüm

ProMec Mühendislik bünyesinde İmalattan sonra doğrulama ve tersine mühendislik sürecinde boyutlandırma ihtiyaçları katı model destekli koordinat ölçüm cihazı (CMM) ile gerçekleştirilmektedir.

Lazer Tarama

ProMec Mühendislik bünyesinde imalattan sonra kalite kontrol ve tersine mühendislik sürecinde boyutlandırma amaçlı ihtiyaçlar için lazer tarama hizmetleri verilmektedir.