ProMec Mühendislik bünyesinde otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Beyaz Eşya Sanayi gibi birçok farklı alanda ihtiyaç duyulan analiz hizmetleri verilmektedir.

Sonlu Elemanlar Analizleri

Sonlu elemanlar analizi yöntemi ile detay tasarımı gerçekleştirilen parça, ürün ya da sistemlerin maruz kalacağı dinamik ve statik yükler altındaki analizleri gerçekleştirilir, oluşabilecek deformasyonlar ve gerilim değerleri belirlenir ve belirlenen geometrik kısıtlamalar altında optimum tasarıma ulaşılır.

Sonlu elemanlar analizleri ile optimum tasarıma ulaştırılan parça, ürün ya da sistemler için prototip, test ve tasarım tekrarlamaları minimum seviyeye indirilir. Bu sayede bir geliştirme maliyetleri ve zamanı azalır.

Doğrusal Sonlu Elemanlar Analizleri

Gerçek hayatta kullanılan mekanik parçalar ya da sistemler genelde malzemelerinden, bağlantı elemanlarından, kontaklardan, montaj şekillerinden, uygulanan yüklerden ve bunun gibi kaynaklanan durumlardan dolayı doğrusal olmayan bir davranış sergilemeye yatkındırlar. Fakat bu durum düşük hata payına sebebiyet verdiğinde her şey doğrusal kabul edilir ve sonlu elemanlar analizi doğrusal olarak modellenir. Birim kuvvet uygulandığında her zaman doğru orantılı şekilde gerilim, gerinim, deplasman elde edilen bu analizlere doğrusal sonlu elemanlar analizleri denir. Genelde otomotiv Sanayinde bu analiz şekli daha kısa analiz çözüm süresine sahip olması sebebi ile en çok tercih edilen analiz türüdür.

Parça, ürün ya da sistem bazındaki yapıların gerçek hayat yükleri altındaki gerilim, gerinim, deplasman gibi değerlerini elde etmek için gerçekleştirilen analiz türleridir.

Parça, ürün ya da sistemlerin yüksek baskı gerilimi altındayken bu gerilim değerinin henüz parçaların baskı dayanım değerlerinin çok altında olmasına rağmen gerçekleşen hata türüne Burkulma denir. Sonlu elemanlar analizi ile nümerik olarak yüksek baskı kuvvetleri altındaki parçaların incelendiği analizler Burkulma analizleridir.

Yapıların dinamik yükler altında sergilediği yapısal karakteristiği belirlemek amacı ile kullanılan analiz türüdür. Bu analiz ile parça, ürün ya da sistem bazındaki yapıların mod şekilleri ve bu şekillerin doğal frekansları hesaplanmaktadır. Ayrıca bu analiz frekans alanında gerçekleştirilecek hesaplamalar için kullanılmaktadır.

Frekans alanında gerçekleştirilen bu analizler parça, ürün ya da sistemlerin frekans alanında uygulanan ivme, deplasman ya da kuvvet yüklerine verdikleri deplasman, gerinim, gerilim ve bunlar gibi cevapların hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Şok genelde milisaniyeler süresinde gerçekleşen parça, ürün ya da sistemlerin maruz kaldığı dinamik bir yüktür. Şok analizleri zaman ve frekans alanında gerçekleştirilebilmektedir. Zaman alanında gerçekleştirilen analizlerde şok yükü çok küçük zamanlara bölünür ve onlarca, bazen yüzlerce analiz gerçekleştirilir. Zaman alanında gerçekleşen şok analizleri en doğru sonuçları verse de çok uzun çözüm süreleri ile karşılaşılmaktadır.

Frekans alanındaki analizler ise zaman alanındaki şok yükünün frekans alanındaki şok yüküne çevrilmesi ile başlar. Ardından gerçekleştirilen modal analiz ile ilişkilendirilerek sadece bir analiz ve kısa çözüm süreleri ile hesaplamalar gerçekleştirilir.

Frekans alanında gerçekleştirilen bu analizler parça, ürün ya da sistemlerin frekans alanında PSD (Güç Spektra Yoğunluğu) olarak uygulanan yüklere verdikleri deplasman, gerinim, gerilim ve bunlar gibi cevapların hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Doğrusal Olmayan Sonlu Eleman Analizleri

Gerçek hayatta kullanılan mekanik parça, ürün ya da sistemler genelde malzemelerinden, bağlantı elemanlarından, kontaklardan, montaj şekillerinden, uygulanan yüklerden vs. kaynaklanan durumlardan dolayı doğrusal olmayan bir davranış sergilemeye yatkındırlar. Doğrusal olmayan davranışın göz ardı edilemediği, özellikle yüksek deplasman ve birim kuvvet karşılığında doğrusal olmayan deplasman, gerilim, gerinim sonuçlarının alınamadığı durumlarda doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilir. Genelde sistem bazındaki yapılarda yüksek kontak boşlukları mevcut olduğunda, viscoelastik-hiperelastik malzemeleri kullanıldığında ya da küçük deplasman teorisinin çalışmayacağı kadar yüksek deplasman değerleri meydana geldiğinde doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizleri kullanılır.

Mekanik Sistem Simülasyonları

ProMec Mühendislik olarak tüm müşterilerimize Mekanik Sistem Simülasyonları hizmetleri sunmaktayız.

Parça, ürün ya da sistem bazındaki yapılar hem statik halde hem de dinamik halde birbirleriyle etkileşim halinde bulunabilirler. Hareket halindeki bu yapılar hem CAD hem de sonlu elemanlar analizi programlarında modellenerek mekanik sistem simülasyonları gerçekleştirilmektedir. Mekanik sistem simülasyonu ile yapıların kinematik (pozisyon, hız, ivme vs.) ve kinetik (kuvvet vs.) değerleri elde edilmektedir. Ardından elde edilen yük koşulları altında doğrusal ve doğrusal olmayan analizler gerçekleştirilerek gerilim, gerinim ve deplasman değerleri elde edilmektedir.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri

ProMec Mühendislik olarak tüm müşterilerimize Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analizi hizmetleri sunmaktayız.

Bünyemizde gerçekleştirilen Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analizleri aşağıda sıralanmıştır;


 • Isı Transferi Analizleri


 • Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Analizleri


 • Hidrodinamik Analizleri


 • Multifaz Akış analizleri


 • Turbo-Makine Analizleri


 • Yanma Analizleri


 • Akışkan Yapı Etkileşimi analizleri


 • Aerodinamik Analizleri

Yorulma Analizleri

ProMec Mühendislik zaman ve frekans alanında yorulma analizi hizmetleri vermektedir. Yorulma analizleri Gerilim-Ömür, Gerinim-Ömür ve Çatlak İlerleme yöntemleriyle gerçekleştirilebilmektedir. Yorulma analizlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri yapının gördüğü yüklerdir. Yorulma yükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;


 • Aynı genlikteki yüklere Maruz Kalınması (Düşük Frekans)


 • Rastgele Genlikteki Yüklere Maruz Kalınması (Düşük Frekans)


 • Rastgele Genlikteki Yüklere Maruz Kalınması (Yüksek Frekans)

Düşük ve yüksek frekansta gerçekleşen rastgele genlikteki yüklere maruz kalan yapıların yorulma analizlerini gerçekleştirmek bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmektedir. ProMec Mühendislik olarak gerçek hayat parçaları için geliştirilen ve denenen yazılımlar ile yorulma analizleri gerçekleştirilmektedir.

Zaman ve titreşim alanlarında yapılan hesaplamalar, yapıların servis ömürleri boyunca karşılaşacağı yükler altında, mekanik olarak yorulmayan tasarımların geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede çok sayıda prototip üretiminin, test yapılmasının ve tasarım yenilemesinin önüne geçilmektedir. Böylelikle müşterilerimiz zaman ve maliyet yönünden kazanç sağlamaktadırlar.

Mühendislik Hesaplamaları

ProMec Mühendislik olarak statik, titreşim, frekans cevap ve yorulma analizlerini el hesapları ile gerçekleştirmekteyiz.

Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz ileri mühendislik hesaplamalarından bazıları aşağıda sıralanmıştır;


 • Çok sayıdaki yük koşuluna sahip doğrusal olarak modellenmiş yapıların aylar süren analiz çözümlerini sadece birkaç günde gerçekleştiren analizler.


 • Çok sayıdaki yük koşuluna sahip doğrusal olarak modellenmiş yüzlerce bağlantı elemanına sahip yapıların aylar süren detay bağlantı analizlerini sadece birkaç günde gerçekleştirilen analizler.


 • Titreşim alanındaki yorulma, servis ve limit titreşim yüklerini çok sayıdaki titreşim verilerini kullanarak kısa sürede belirlemek için gerçekleştirilen analizler.


 • Çok sayıda gerinim ölçer verisini kullanarak zaman alanında gerçekleştirilen yorulma analizleri.


 • Çok sayıda motor, dişli kutusu ve vidalı mil seçeneklerini kullanarak tork-zaman, yol-zaman ve akım-zaman grafiklerini çizdiren, karşılaştıran ve en iyi seçeneği seçmemizi sağlayan analizler.


 • Hiçbir sonlu elemanlar analizine ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilen izolatör seçme analizleri.


 • Bir platforma yerleştirilecek olan lazer sistemleri için lazer maskeleme analizlerinin gerçekleştirilmesi.