KALİTE POLİTİKASI VE VİZYON-MİSYON

Promec Mühendislik bünyesinde mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlayacak, yetki seviyelerine göre bilgileri koruyacak ve bütün ilgili tarafların yetkilerine göre ulaşabilecekleri Kalite Yönetim Sistemi İlke ve Politikaları, Üst Yönetim tarafından belirlenir.
Belirlenen ilke ve politikaların sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yine Üst Yönetim tarafından desteklenir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerin talep ve beklentilerini anlamak, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli iyileştirmek.

Satış sonrası hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini sürekli olarak ölçmek, ihtiyaç ve beklentilerini bilmek ve müşteri taleplerini hızlı, şeffaf ve kalıcı bir şekilde çözme kavuşturmak.

Sunduğumuz tasarım ve üretim faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak.

Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek.

Doğaya ve çevreye duyarlı tasarım ve teknolojilerimizle çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynaklarımızı korumak.

Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak.

Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde, mevcut kalite yönetim sistemlerimizin şartlarını yerine getirmek, belgelendirmek, dokümante etmek ve sürekli iyileşmesini sağlamak.

Şirket, kalite süreçleri, hedefleri ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici faaliyetler ve periyodik risk analizleri ile takip etmek ve iyileştirmektir.

VİZYON

İleri mühendislik ve tasarım becerilerimizi kalifiye mühendis ekibi ile birleştirerek, Ar-Ge çalışmaları sonucunda gelişen teknolojiye uygun, güvenilir, kaliteli ürün ve hizmet sağlamaya devam ederek iç ve dış pazarlarda havacılık ve savunma sanayinin ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu karşılayabilmek, yerimizi daha kalıcı hale getirmek ve gücümüzü devam ettirerek ve dünya markası haline gelmek.

MİSYON

Yetkin mühendis ve personeli ile geniş altyapısı sayesinde savunma sanayi sektörüne yönelik tasarım ve üretimlerini kurum kültürü ile birleştirerek tüm süreçlerde, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak, sürekli iyileştirme bilinci ve kalite gerekliliklerini benimsemek, müşteri talepleri ve özgün ürün tasarımlarıyla savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılamak.